Kalagayan ng ekonomiya ng pilipinasc sa ibat ibang panahon

May designs and video po yung ppt. Download niyo na lang po para makita niyo

Kalagayan ng ekonomiya ng pilipinasc sa ibat ibang panahon

Ang mga bagay na iyon ay ang kanilang mga pinagkukuhanan ng mga kanilang pangangailan sa araw-araw.

Anong uri ng ekonomiya mayroon ang Pilipinas?

Sa lipunang barangay ang datu ang may pinakamataas na kapangyarihan,sumunod ang maharlika,ang timawa at ang panghuli ay ang mga alipin. May dalawang uri ang mga alipin ang unang uri ng alipin ay aliping namamahay kung saan sa nakatataaas sa lipunan sila naglilingkod at maari silang magkaroon ng sariling tirahan.

Ang mga aliping saguguilid naman ay wala silang karapatan na magkaroon ng sariling tirahan. Ang sistemang barter naman ang paraan ng pakikipagkalakalan ng mga ninuno sa bawat barangay. Sa pamamagitan ng Homestead Act ngnaging letihimo ang pagkamkam ng mga Amerikano sa mga lupain ng mga katutubong Pilipino.

Ang batas ding ito ang nagbigay-daan upang mapadali ang transaksyon ng paglilipat ng pangalan ng mga Espanyol sa mga titulo ng lupa na pag-aari ng mga katutubo.

Tinawag ang paraang ito na Torrens Title. Dahil dito, hindi naibalik sa mga katutubo ang mga nakamkam na lupain sa kanila. Naging malaya rin ang mga Amerikano sa pagpasok ng kanilang mga kalakal o produkto sa bansa.

Kalagayang Pang-Ekonomiya ng Pilipinas sa Iba’t-ibang Panahon. – jeramilloayblog

Dahil dito, tumindi ang pagkiling ng mga Pilipino sa mga produktong imported kaya hindi nili napa unlad ang mga lokal ng produkto. Lumawig pa ang ganitong pangyayari nang maisabatas ang Paynr-Aldrich Act ng Dahil nain ng mga Amerikano na pangasiwaan ang mga pinag-kukunang yaman ng Pilipino, ipinagtibay ang Parity Rights.

Sa pamamagitan nito, nagkaroon noon ng pantay ng karapatan ang mga Pilipino at Amerikano sa paglinang at pagmamayari ng mga likas na yaman ng bansa.Sa pamamagitan nito, nagkaroon noon ng pantay ng karapatan ang mga Pilipino at Amerikano sa paglinang at pagmamayari ng mga likas na yaman ng grupobittia.com Panahon ng mga Hapones pinaigting ng mga hapones ang pagiging makabayan ng mga Pilipino.

Kalagayan ng ekonomiya ng pilipinasc sa ibat ibang panahon

May Iba't ibang tawag ang sa mga barangay noon tulad ng Sa-ilud (malapit sa bukana ng mga ilog) at Saraya o Ilaya (nasa gawing itaas ng bundok at looban ng ilog o look) Samantala, barter naman ang sistema o paraan ng pakikipagkalakalan ng ating mga ninuno sa bawat barangay.

Philippines Layunin ng programang ito na makamit ang kaunlarang pang-ekonomiya at mapabilang ang Pilipinas sa mga newly industrialized country (NIC) sa taong Special Economic Zones (SEZ) Ito ay ang pagtatakda ng mga lugar sa Pilipinas bilang sentro ng .

kalagayang pang ekonomiya ng pilipinas sa iba’t ibang panahon Noong unang panahon sa sinaung lipunan ang antas ng tao ay nahahati sa apat na antas.

Ang Ekonomiya ng Pilipinas, Noon at Ngayon | grupobittia.com

Ang una dito ay ang DATU pangalawa ang MAHARLIKA pangatlo ang TIMAWA pang apat naman ang ALIPIN na nahahati sa dalawang uri, ang ALIPING NAMAMAHAY AT ALIPING SAGUIGUILID. Binubuo ito ng 30 hanggang katao Nakabatay ang estruktura ng lipunan sa ugnayan ngpanginoong maylupa at ng kanyang basalyo.

Ang sistemang pang-ekonomiya sa panahon na ito ay ang BARTER nakung saan hindi gumagamit ng salaping pangbayad ng produkto bagkusay pagpapalitan ng produkto. Ang epekto ng iba't ibang administrasyon sa ekonomiya ng Pilipinas Ferdinand Marcos () – Sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand Marcos ay ang mga taong nagkaroon ng talamak na korupsyon at pabago-bagong kondisyon sa politika dahil sa maling pangangasiwa sa ekonomiya ng bansa.

Kalagayang Pang-ekonomiya ng Pilipinas sa iba’t-ibang panahon | isabelaarribas